L-keerwanden

Een L-keerwand is de ideale constructie wanneer u water en/of grond van elkaar wilt scheiden. En dan niet zomaar een beetje grond of een beetje water, maar grote hoeveelheden die vanwege het hoogteverschil met de directe omgeving veel druk op zo’n wand uitoefenen. 

Vergelijk een aan drie kanten dichte constructie van L-keerwanden met een tunnelbak waarmee verkeer onder een rivier of kanaal wordt geleid. Zo kunt u een sleufsilo met kuilvoer aan de zijkanten afschotten met meerder L-keerwanden en aan de onderkant combineren met betonnen vloerelementen. Dit verklaart waarom deze L-keerwanden al zo lang met succes worden toegepast in de weg- en waterbouw. Met hetzelfde gemak voorkomt u met deze keerwanden droge voeten op uw erf en houdt u uw kuilvoer droog. Bestel uw betonnen vloer in de vorm van prefab elementen bij Oostbeton.

Toepassingen van L-keerwanden

Door de L-keerwanden met een bepaalde hoogte en lengte achter elkaar te plaatsen, ontstaat een muur met een zeer groot draagvermogen. Op die manier kunt u bijvoorbeeld voorkomen dat water van een hoger gelegen stuk grond naar een lager deel loopt. U gebruikt de muur van L-keerwanden dan als waterkering. Maar op dezelfde manier kunt u ook een hoogteverschil in het maaiveld tussen twee soorten grond of zand markeren en opvangen. In dat geval past u de L-keerwanden toe als grondkering.

Opslaan van producten binnen L-keerwanden

Met L-keerwanden kunt u ook een (deels) gesloten constructie maken waarbinnen u producten zoals aarde, zand, zout, veevoer, aardappelen of andere landbouwproducten onder de juiste condities bewaart. U houdt de massa dan mooi compact bij elkaar en voorkomt dat er regen- of grondwater bij komt. Door uitsparingen aan de boven- of zijkant kunt u de benodigde natuurlijke ventilatie creëren. Zodat het vocht dat direct na de oogst nog in het product zit op een natuurlijke manier kan verdampen.

Bijzondere constructies van L-keerwanden

Hoewel alle L-keerwanden van Oostbeton dezelfde basisvorm hebben, zijn ze in verschillende maten verkrijgbaar. U kunt uw waterkering, grondkering of productopslag met deze prefab betonelementen de vorm geven die u op uw erf of in uw bedrijf nodig heeft.

Met behulp van de prefab betonnen L-keerwanden van Oostbeton kunt u ook meer bijzondere constructies maken zoals kelders, funderingen en kademuren. Denk aan de gierkelder onder een stalvloer, de fundering van een stal of de afschot (kades) van sloten en afgravingen. Of u maakt er een damwandconstructie mee om een deel van uw erf of tuin te verhogen. Zo kunt u perken met gras, bloemen en grind grond- en waterkerend van elkaar scheiden. Door grond op de voet van een L-keerwand te gooien, maakt u de constructie nog sterker. Door toedoen van het extra gewicht op zijn voet staat de keerwand nog steviger.

Er zijn keerwanden met een zogenoemde hak die dankzij die vorm keurig rechtop blijven staan. Deze zelfdragende L-keerwanden hoeft u dus niet in de grond te verankeren.

Prijzen van L-keerwanden

De prijzen van prefab betonnen L-keerwanden zijn sterk afhankelijk van hun betonsterkte en maatvoering. De kosten van de aanleg van een constructie met L-keerwanden zijn verder afhankelijk van de voorbereidende werkzaamheden die nodig zijn, zoals egalisatie en verbetering van de ondergrond. Of bodemverbetering nodig is, hangt af van de stevigheid en stabiliteit van de ondergrond.

Meer weten over L-keerwanden?

Wilt u meer weten over de L-keerwanden van Oostbeton en de toepassingsmogelijkheden van deze prefab betonnen L-elementen op uw erf? Neem contact op met Oostbeton voor een vrijblijvend adviesgesprek. Wij maken graag kennis met u!