Berijdbare roosters

Op uw stalvloer moet vooral uw vee zich veilig en comfortabel kunnen voortbewegen. Dit betekent dat de vloer een bepaalde stroefheid moet hebben en er spleten in de vloer zitten om de mest van de dieren af te voeren naar de mestput die er onder ligt. Ook mogen er geen scherpe randen of bramen op de vloer zitten, om te voorkomen dat uw vee hierdoor verwondingen oploopt. Verder moet de vloer ook goed schoon te houden zijn, zodat uw stal hygiënisch blijft.

  • 11,5 en 15 ton aslast
  • 160 mm hoog
  • Lengtes t/m 3100 mm
  • 39 mm spleetbreedte
  • Betonkwaliteit C45/55
  • Milieuklasse xa3
berijdbare roosters

Productblad downloaden

Van elk product hebben wij een apart PDF productblad beschikbaar. Hierin staat alle informatie + specificaties van het product.

Klik op de button om het productblad te downloaden.

Oostbeton levert prefab betonelementen zoals roosters met spleten waarmee u de vloer van elke denkbare veestal in de door u gewenste maatvoering kunt opbouwen. Dit zijn zonder uitzondering allemaal vloerelementen met de juiste stroefheid en een spleetbreedte naar keuze. Moet u met een trekker of voermengwagen de stal in kunnen rijden? Dan worden er extra eisen aan de zogenoemde aslast van uw stalvloer gesteld.

Wat is de aslast van berijdbare roosters?

Bij Oostbeton kunt u kiezen uit berijdbare roosters van 11,5 ton aslast of 15 ton aslast. Met deze roosters kunt u zonder problemen met groot en zwaar materiaal zoals een trekker met aanhanger uw stal in rijden. Onze andere rundveeroosters hebben een aslast van 4 ton. Daar kunt u met de meeste voertuigen zonder problemen overheen rijden, maar deze roosters zijn niet speciaal voor berijdbaarheid ontwikkeld, getest en gecertificeerd.

Wanneer u met een trekker en aanhangwagen over de roosters rijdt om bijvoorbeeld ligboxen in te strooien, kan de aslast 5 of 6 on bedragen. Dit betekent gelukkig niet dat u direct met trekker en al door uw stalvloer zakt. Bij een langdurige overbelasting van uw stalvloer kunnen er echter wel scheuren in de roosters ontstaan.

Waarom is de minimale aslast van berijdbare roosters 11,5 ton?

Oostbeton specificeert een betonnen prefab rundveerooster pas als berijdbaar wanneer de aslast ervan minimaal 11,5 ton is. Deze last is vergelijkbaar met de maximale aslast van voertuigen op de openbare weg. De richtlijn voor betonnen opstortvloeren hanteert ook een aslast van 11,5 ton als minimale eis aan berijdbare stalvloeren.

Is een aslast van 11,5 ton voor alle voertuigen genoeg?

De standaardmethode voor het berekenen van de aslast van voertuigen gaat uit van een bepaald materiaal van de wielen, een bepaalde wielprint en een bepaalde afstand tussen de wielen. Omdat deze variabelen in de praktijk per type en merk landbouwvoertuig (zoals een trekker of voermengwagen) verschillen, gaat de standaardmethode uit van een realistisch gemiddelde.
Vanwege de veiligheidsmarges die keuringsinstanties en certificerende organisaties hanteren, mag u ervan uitgaan dat u met elk landbouwvoertuig veilig over een betonnen rooster met een aslast van 11,5 ton kunt rijden.

Er is wel enige voorzichtigheid geboden als u met een voermengwagen uw stal in wilt rijden. Die zijn steeds vaker uitgerust met kleinere wielen en meerdere assen die dicht bij elkaar liggen. Hierdoor kunnen zowel de totale last per as als de piekbelasting van de wielconstructie de maximale belasting van opstortvloeren overschrijden.

Bij de belasting van een voertuig op de stalvloer gaat het uiteindelijk om de manier waarop het totale gewicht van het voertuig over de assen wordt verdeeld. Deze gewichtsverdeling is afhankelijk van het aantal assen, de afstand tussen de assen en de afstand tussen de wielen per as. De algemene trend in voermengwagens is grotere wagens, kleinere wielen en hardere banden. Dit betekent dat de piekbelasting van de wielconstructie hoger kan worden dan de aslast waarop de stalvloer is berekend.

Om zorgeloos met elke voermengwagen uw ligboxenstal in te rijden, is een stalvloer met een asbelasting van 15 ton ideaal. Stelt u uw stalvloer op maat samen met de prefab berijdbare betonnen rundveeroosters van Oostbeton? Kies dan voor onze berijdbare roosters met een asbelasting van 15 ton.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van prefab betonroosters in uw stal? Of over andere toepassingen van betonelementen op uw bedrijf? Neem contact op met Oostbeton voor een vrijblijvend adviesgesprek. Wij maken graag kennis met u!