Betonroosters op maat

Uw stalvloer vormt letterlijk én figuurlijk de basis van uw agrarische bedrijfsvoering. Die vloer is vaak ook het belangrijkste verschil tussen stallen. Uw stal kan ruim genoeg zijn om over te schakelen van bijvoorbeeld kalveren naar runderen. Aan de opbouw hoeft dan niets te veranderen, maar er is dan wel een andere vloer nodig. En dan is het wel zo handig om uw stalvloer flexibel aan te kunnen passen. Zie hier het grote voordeel van de prefab betonnen stalroosters van Oostbeton. Wanneer u daarmee uw stalvloer samenstelt, haalt u die later net zo gemakkelijk uit uw stal als dat ze erin zijn gelegd. Zodat u in dezelfde stal andere dieren kunt houden of uw vloer om andere reden kunt vervangen, vernieuwen of uitbreiden.

Bij Oostbeton kunt u de stalvloer op maat laten maken, met speciale prefab betonroosters voor:

Wat is een betonrooster?

De vloer van een veestal bestaat uit niet-aaneensluitende balken die boven een put of kanaal voor mestopvang zijn aangebracht. Hierdoor ontstaat een roostervormig patroon: stukken beloopbaar oppervlak met gleuven (spleten) ertussen.

Een stalvloer is dus een roostervloer. De losse (structuur)elementen waaruit zo’n vloer bestaat noemen we roostervloerelementen. Met een prefab betonnen stalrooster bedoelt Oostbeton een los structuurelement waarmee u de vloer van uw veestal kunt opbouwen en samenstellen. Elk prefab betonelement van Oostbeton is afgestemd op een specifieke diersoort en binnen die specifieke toepassing in verschillende maatvoeringen leverbaar. Denk hierbij aan de dikte, breedte, lengte en spleetbreedte.

Waarom verschillen de betonroosters per diersoort?

Koeien, kalveren, biggen en varkens verschillen onderling van elkaar in kenmerken zoals gewicht, mest- en urineproductie en de omvang van de poten, hoeven of klauwen. Met deze verschillen wordt bij de ontwikkeling en productie van prefab betonnen stalroosters rekening gehouden. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat uw dieren door de stalvloer zakken of daarop uitglijden. Maar ook om te voorkomen dat er te veel mest en urine op de vloer achterblijft en daarop vast gaat koeken. Of om te voorkomen dat de dieren met hun poten, hoeven of klauwen door de gleuven in de stalroosters zakken.

Uiteindelijk gaat het erom dat uw dieren op uw stalvloer veilig, comfortabel en gezond kunnen voortbewegen en zich niet bevuilen met hun eigen urine en mest. De wet- en regelgeving op het gebied van dierenwelzijn stelt daarom eisen aan de eigenschappen van stalvloeren. Maar los van die formele, wettelijk vastgelegde eisen (waarover straks meer) wilt u als veehouder ook niets liever dan dieren die goed in hun vel zitten. Een veilige, goed beloopbare en hygiënische stalvloer draagt hieraan bij. Uit onderzoek blijkt dat dieren op een dergelijke stalvloer meer vlees of melk produceren en minder snel ziek worden. Kortom, u verdient uw investering in een stalvloer die aan alle eisen voldoet dubbel en dwars terug. En als veehouder met een hart is het dierenwelzijn u natuurlijk sowieso veel waard, los van het bedrijfseconomische aspect.

Welke eisen worden er aan stalroosters gesteld?

De eisen aan prefab betonnen stalroosters vallen uiteen in:

 • bouwkundige eisen

Denk hierbij aan de kwaliteitseisen die aan het beton worden gesteld, zoals stabiliteit en de dekking en samenstelling van het beton.

 • landbouwkundige eisen.

De landbouwkundige eisen hebben betrekking op het welzijn, de gezondheid en de veiligheid van de dieren die op de roostervloer moeten lopen en de veehouder die in de stal moet werken. Het gaat hierbij ondermeer om eisen op het gebied van:

 • diervriendelijkheid
 • mestdoorlatendheid
 • milieu
 • zelfreiniging en bevuiling
 • technische duurzaamheid

Waarom zijn betonroosters zo geschikt voor stalvloeren?

Beton heeft enkele eigenschappen die dit materiaal heel geschikt maken voor het samenstellen van stalvloeren. Het gaat hierbij vooral om de volgende eigenschappen:

 • beton kan tegen een stootje

De vloer van een veestal moet tegen een hoge chemische en mechanische belasting kunnen. Een voorbeeld van chemische belasting is de inwerking van gassen uit de mestkelder op de roostervloer die er direct boven ligt. Denk bij mechanische belasting aan de inwerking van hogedruk-reiniging op de stalvloer. De prefab betonroosters van Oostbeton zijn voldoende bestand tegen de chemische en mechanische belasting van een stalvloer.

 • beton heeft veel draagvermogen

Uw stalvloer moet berekend zijn op het gewicht van uw dieren. Met de prefab betonnen stalroosters van Oostbeton kunt u het draagvermogen van uw stalvloer perfect afstemmen op het aantal koeien, kalveren, biggen of varkens dat u erop wil huisvesten.

 • beton kan van de juiste stroefheid worden voorzien

Voorkom dat uw dieren uitglijden op de stalvloer door voor betonroosters met de juiste stroeve betonsoort te kiezen. Zoals de prefab betonroosters van Oostbeton.

 • beton heeft in combinatie met bewapening een hoge brandwerendheid

Brand in de stal is een nachtmerrie voor elke veehouder. Beperk uw brandrisico’s in de stal door uw stalvloer samen te stellen met betonroosters van Oostbeton. Die zijn voldoende brandwerend voor gebruik in veestallen.

 • beton is relatief goed schoon te houden.

Om te voorkomen dat er een gladde en vieze laag mest- en urineresten op de roostervloer aankoekt, moet u uw stalvloer regelmatig en grondig schoonmaken. Een betonnen roostervloer is relatief goed en gemakkelijk reinigbaar.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van prefab betonroosters in uw stal? Of over andere toepassingen van betonelementen op uw bedrijf? Neem contact op met Oostbeton voor een vrijblijvend adviesgesprek. Wij maken graag kennis met u!