Stalroosters op maat

Het is niet om het even welke vloer u in uw stallen heeft. Of u nu kalveren, runderen, biggen of varkens houdt: uw dieren moeten op uw stalrooster comfortabel en veilig uit de voeten kunnen en hun mest vlot en hygiënisch laten afvoeren. Maar ook u en uw eventuele personeel moeten zich op die stalvloer veilig en vlot kunnen voortbewegen. Al dan niet in combinatie met een landbouwvoertuig.

Wanneer u van uw dieren houdt, geeft u die graag een gezonde en comfortabele vloer. Een hygiënische en goed beloopbare vloer is daarnaast ook goed voor uw bedrijfsvoering. Uit onderzoek blijkt dat koeien op vloeren die aan de dierenwelzijnseisen voldoen meer melk geven. Het mes snijdt dus aan twee kanten.

Bij Oostbeton kunt u uw stalvloer op maat samenstellen, met speciale prefab betonnen stalroosters voor:

Eisen stalroosters

Door de toenemende aandacht voor dierenwelzijn en het milieu zijn de eisen aan stalroosters en vloeren de laatste jaren uitgebreid en aangescherpt. Deze trend zet de komende jaren naar verwachting door. Het is daarom belangrijk om uw stalroosters en vloeren te betrekken van een leverancier die goed op de hoogte is van de wet- en regelgeving op dit gebied.

Oostbeton is graag uw deskundige partner in prefab betonnen stalroosters. Wij blijven voor u op de hoogte van de wet- en regelgeving, zodat wij u altijd de stalroosters kunnen leveren die aan de eisen voldoen. Al onze stalroosters voldoen aan de norm van stroefheid, en zijn dus minimaal 63 laroux.

De Nederlandse wet- en regelgeving (die deels van Europese regelgeving is afgeleid) stelt op de volgende gebieden eisen aan stalroosters:

  • Diervriendelijkheid
  • Mestdoorlatendheid
  • Zelfreiniging en bevuiling
  • Milieu
  • Technische duurzaamheid

Diervriendelijke stalroosters

Een stalrooster is diervriendelijk wanneer deze niet te hard en goed beloopbaar is. Dieren liggen niet graag op te harde stalroosters. Ook kan een te harde stalvloer door samendrukking en perforatie leiden tot verwondingen bij uw runderen, kalveren, biggen of varkens. Uit onderzoek is gebleken dat dieren beter gedijen op goede stalroosters. Zo is gebleken dat koeien die op roostervloeren leven die voldoen aan dierenwelzijnseisen meer melk geven.

Om goed beloopbaar te blijven mag een stalrooster niet te glad zijn. Op te gladde stalroosters glijden de dieren uit en kunnen zij hun poten of klauwen blesseren. Technisch gezien betekent dit dat de toplaag van stalroosters de juiste stroefheid moet hebben. Bij Oostbeton heeft u ruime keuze uit kwalitatief hoogwaardige toplagen voor uw stalroosters, zodat uw vee voorzien is van goed beloopbare stalroosters. Oneffenheden en scherpe randen zijn niet toegestaan bij stalroosters omdat dieren zich hieraan kunnen verwonden. Dus ook bramen op de randen van de spleten (gaten) in de roosters zijn niet toegestaan.

Mestdoorlatende stalroosters

De spleten in de stalroosters moeten voldoende breed zijn om de mest en urine van uw dieren zo vlot en volledig mogelijk in de gierkelder te laten lopen. Een goede mest en urine afvoer is cruciaal bij stalroosters. De spleten mogen ook weer niet te breed zijn, om te voorkomen dat de dieren met hun poten door de spleten zakken, met mogelijk verwondingen als gevolg. De optimale breedte van de spleten in uw stalrooster is afhankelijk van het soort dier dat u houdt. Oostbeton adviseert u graag over de beste breedte voor uw stalroosters.

Zelfreiniging en bevuiling op stalroosters

Betonnen stalroosters zijn zelfreinigend, omdat de mest en urine door de gleuven van de roosters in de mestkelder vallen of daar door de dieren zelf in worden getrapt.

Desondanks kan de bevuiling toch groter worden dan is toegestaan. Denk hierbij aan de situatie waarin er te veel dieren op een kleine oppervlakte lopen. Of aan de vergelijkbare situatie dat er in verhouding met het loopoppervlak te weinig spleetoppervlak in de stalvloer is om alle mest en urine goed af te voeren. Beide knelpunten kunnen in de praktijk tegelijk voorkomen. Op dit aspect van de bedrijfsvoering heeft u als veehouder meer invloed dan de leverancier van de stalroosters. In dit geval is het van belang ervoor te zorgen dat de dieren voldoende stalruimte tot hun beschikking hebben, zodat de stalroosters hun werk goed kunnen doen.

Milieuvriendelijke stalroosters

Sinds 1 januari 2018 mag uw stalrooster per koe(plaats) nog maar 8,6 kg ammoniak uitstoten. Uit onderzoek blijkt dat de emissie van ammoniak uit rundveestallen voor 60% van de stalvloer komt en voor 40% vanuit de mestkelder. Het onderzoek betrof rundvee in ligboxenstallen met betonroosters.

Om de ammoniakemissie van betonnen stalroosters te reduceren kunnen deze worden gecombineerd met een mestschuif en eventueel watersproeiers. Met deze maatregelen kunnen de mest en urine die op de stalroostervloer achterblijven (en dus niet door de gleuven valt) alsnog op regelmatige tijdstippen naar de gierkelder worden afgevoerd. Een emissiearm stalrooster is niet alleen belangrijk om aan de wetgeving te voldoen, het is ook hygiënischer en diervriendelijker. Oostbeton kan u voorzien van een emissiearm stalrooster zodat u zeker weet dat u aan deze norm voldoet.

Technisch duurzame stalroosters

Stalroosters staan bloot aan chemische en mechanische belasting. Denk bij chemische belasting aan de inwerking van vaste en vloeibare mest, gassen uit de mestkelder, zuren uit het voer en schoonmaakmiddelen op het roosteroppervlak. De mechanische belasting van stalroosters bestaat onder andere uit het gewicht van de dieren en de effecten van hoge drukreiniging.

Technisch duurzame stalroosters zijn voldoende bestand tegen chemische en mechanische belasting. Denk hierbij aan stalroosters van compact beton. Dat is een beton met een laag watergehalte en dus weinig poriën in het beton, zodat agressieve stoffen geen kans krijgen om in het beton door te dringen. De stalroosters van Oostbeton hebben een laag watergehalte zodat uw betonrooster jarenlang mee kan gaan. Wij adviseren dan ook voor uw stalrooster altijd te kiezen voor een betonsoort waarvan het cement voor maximaal 45% uit water bestaat.

Stalroosters met kunststof platen

Met een integratie van speciale kunststof platen kan Oostbeton de loopeigenschappen, duurzaamheid en hygiëne van uw stalroosters verhogen. De kunststofplaten voor onze stalroosters zijn gemaakt van High Density Polyethyleen (HDPE), een hard soort polyethyleen met een hoge dichtheid. De platen maken de stalroosters nog duurzamer en slijtvaster dan ze al zijn, ook zijn ze uiterst goed bestand tegen de inwerking van chemicaliën en van zuur uit voerresten. 

Prefabricage stalroosters

Onze stalroosters zijn geprefabriceerd en worden vanuit beton gegoten. Dit betekent dat de roostervloeren op maat worden gemaakt en zich snel en eenvoudig laten plaatsen, omdat de onderdelen van de stalroosters in onze fabriekshal worden vervaardigd. Ook afwijkende maten of schuine wanden zijn geen probleem bij prefab stalroosters, onze adviseurs helpen u graag de ideale roostervloer voor uw stal samen te stellen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van prefab betonnen roosters in uw stal? Of over andere toepassingen van betonelementen op uw bedrijf? Neem contact op met Oostbeton voor een vrijblijvend adviesgesprek. Wij maken graag kennis met u!