Stalroosters op maat

Het is niet om het even welke vloer u in uw stallen heeft. Of u nu kalveren, runderen, biggen of varkens houdt: uw dieren moeten op uw stalvloer comfortabel en veilig uit de voeten kunnen en hun mest vlot en hygiënisch laten afvoeren. Maar ook u en uw eventuele personeel moeten zich op die vloer veilig en vlot kunnen voortbewegen. Al dan niet in combinatie met een landbouwvoertuig.

Bij Oostbeton kunt u uw stalvloer op maat samenstellen, met speciale prefab betonnen stalroosters voor:

Eisen aan stalroosters

Door de toenemende aandacht voor dierenwelzijn en het milieu zijn de eisen aan stalvloeren de laatste jaren uitgebreid en aangescherpt. Deze trend zet de komende jaren naar verwachting door. Het is daarom belangrijk om uw stalvloeren te betrekken van een leverancier die goed op de hoogte is van de wet- en regelgeving op dit gebied. Oostbeton is graag uw deskundige partner in prefab betonnen stalvloeren. Wij houden de wet- en regelgeving voor u bij, zodat wij u altijd de stalroosters kunnen leveren die aan de eisen voldoen.

De Nederlandse wet- en regelgeving (die deels van Europese regelgeving is afgeleid) stelt op de volgende gebieden eisen aan stalroosters:

  • diervriendelijkheid
  • mestdoorlatendheid
  • zelfreiniging en bevuiling
  • milieu
  • technische duurzaamheid

Diervriendelijke stalroosters

Een stalvloer is diervriendelijk wanneer die niet te hard is en goed beloopbaar is. Dieren liggen niet graag op te harde stalroosters. Ook kan een te harde stalvloer door samendrukking en perforatie tot verwondingen bij uw runderen, kalveren, biggen of varkens leiden. Om goed beloopbaar te blijven mag een stalvloer niet te glad zijn. Op te gladde stalroosters glijden de dieren uit en kunnen zij hun poten of klauwen blesseren. Technisch gezien betekent dit dat de toplaag van stalroosters de juiste stroefheid moet hebben. Die stroefheid wordt als gevolg van de inwerking van mest en urine in de loop van de tijd wel minder. Stalroosters mogen geen oneffenheden of scherpe randen hebben. Dus ook geen bramen op de randen van de spleten (gaten) in de roosters.

Mestdoorlatende stalroosters

De spleten in de stalroosters moeten voldoende breed zijn om de mest en urine van uw dieren zo vlot en volledig mogelijk in de gierkelder te laten lopen. Maar de spleten mogen ook weer niet te breed zijn. Dit om te voorkomen dat de dieren met hun poten door de spleten zakken, met mogelijk verwondingen als gevolg.

Zelfreiniging en bevuiling op stalroosters

Betonnen stalroosters zijn zelfreinigend, omdat de mest en urine door de gleuven van de roosters in de mestkelder vallen of daar door de dieren zelf in worden getrapt.

Desondanks kan de bevuiling toch groter worden dan is toegestaan. Denk hierbij aan de situatie waarin er te veel dieren op een kleine oppervlakte lopen. Of aan de vergelijkbare situatie dat er in verhouding met het loopoppervlak te weinig spleetoppervlak in de stalvloer is om alle mest en urine goed af te voeren. Beide knelpunten kunnen in de praktijk tegelijk voorkomen. Op dit aspect van de bedrijfsvoering heeft u als veehouder meer invloed dan de leverancier van de stalroosters.

Milieuvriendelijke stalroosters

Uit onderzoek blijkt dat de emissie van ammoniak uit rundveestallen voor 60% van de stalvloer komt en voor 40% vanuit de mestkelder. Het onderzoek betrof rundvee in ligboxenstallen met betonroosters. Om de ammoniakemissie van betonnen stalroosters te reduceren kunnen deze worden gecombineerd met een mestschuif en eventueel watersproeiers. Met deze maatregelen kunnen de mest en urine die op de roostervloer achterblijven (en dus niet door de gleuven valt) alsnog op regelmatige tijdstippen naar de gierkelder worden afgevoerd.

Technisch duurzame stalroosters

Stalroosters staan bloot aan chemische en mechanische belasting. Denk bij chemische belasting aan de inwerking van vaste en vloeibare mest, gassen uit de mestkelder, zuren uit het voer en schoonmaakmiddelen op het roosteroppervlak. De mechanische belasting van stalroosters bestaat onder andere uit het gewicht van de dieren en de effecten van hoge drukreiniging.

Technisch duurzame stalroosters zijn voldoende bestand tegen chemische en mechanische belasting. Denk hierbij aan stalroosters van compact beton. Dat is een beton met een laag watergehalte en dus weinig poriën in het beton, zodat agressieve stoffen geen kans krijgen om in het beton door te dringen. Kies daarom voor een betonsoort waarvan het cement voor maximaal 45% uit water bestaat.

Reinigbare stalroosters

Een voordeel van de prefab betonnen stalroosters zoals Oostbeton die levert, is dat die goed reinigbaar zijn. Uiteraard is het uw verantwoordelijkheid als veehouder om uw stallen regelmatig grondig schoon te maken. Maar het helpt daarbij wel wanneer de stalvloer zich relatief gemakkelijk laat reinigen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van prefab betonnen roosters in uw stal? Of over andere toepassingen van betonelementen op uw bedrijf? Neem contact op met Oostbeton voor een vrijblijvend adviesgesprek. Wij maken graag kennis met u!