Prefab betonelementen voor de varkenshouderij

Oostbeton-vakenshouderij-biggenrooster

Biggenrooster

Oostbeton-vakenshouderij-biggenrooster

Varkensrooster 333 / 400 mm

Oostbeton-varkenshouderij-varkensroosters

Varkensrooster 500 / 600 mm

Oostbeton-varkenshouderij-varkensroosters-xl

Varkensrooster XL 1200 mm

Oostbeton-varkensrooster-geintregreerde-PHDE-kunstofplaat

Varkensrooster kunststofplaat

Oostbeton-varkenshouderij-onderslag-balken-varkensstal

Onderslagbalken

Oostbeton-rundveehouderij-tt-opstortelement-veebelasting

Opstortelementen

Oostbeton-varkenshouderij-prefab-bolle-vloer-varkensstal

Prefab bolle vloer

Oostbeton-varkenshouderij-prefab-hellende-vloer-varkensstal

Prefab hellende vloer

Oostbeton-varkenshouderij-glad-afgewerkte-vloer-elementen

Glad afgewerkte vloerelementen

Varkensroosters op maat

Wanneer u varkens houdt, heeft u te maken met een groot aantal eisen aan uw varkensschuren. Het is daarom wel zo fijn om samen te werken met leveranciers waarvan u zeker weet dat hun spullen voor uw stal aan alle wettelijke regels voldoen. Begin hierbij bij het begin: de vloer. Oostbeton levert prefab betonnen varkensroosters waarmee u de vloer onder uw varkens flexibel kunt samenstellen. De roosters voldoen aan de eisen op het gebied van dierenwelzijn, draagvermogen, brandwerendheid, mestdoorlatendheid, sterkte en draagvermogen.

Omdat de betonnen varkensroosters van Oostbeton in verschillende maten en met verschillende spleetbreedtes verkrijgbaar zijn, kunt u de vloer later gemakkelijk renoveren of uitbreiden. Ook wanneer dit slechts een gedeelte van de vloer in uw varkensschuur betreft. Wij leveren bovendien ook de elementen waarmee u uw varkensstal verder in kunt richten, zoals de wanden waarmee u de afzonderlijke boxen van elkaar scheidt.

Eisen aan varkensroosters

Als varkenshouders bent u gehouden aan de eisen in het Besluit houders van dieren. Hierin staan regels om het welzijn van varkens te verbeteren. Denk hierbij aan regels voor de huisvesting van varkens in groepen, roostervloeren van stallen, speelmateriaal en dag- en nachtritmes.

De vloeren van een varkensstal mogen bij de varkens geen letsel of pijn veroorzaken. Dit stelt eisen aan het ontwerp, de bouw en het onderhoud van varkensroosters. Bij een roostervloer moet de spleetbreedte tussen de roosterbalken over de hele oppervlakte van de roostervloer gelijk zijn. Hier ziet u gelijk het voordeel van de prefab betonnen varkensroosters van Oostbeton. U kunt die altijd in de spleetbreedte bijbestellen die u al in uw stal heeft liggen. Zodat u bij een uitbreiding of renovatie van uw stalvloer dezelfde spleetbreedte aan kunt houden.

Een varkensrooster bestaat uit balken en spleten daartussen. De spleten zijn bedoeld om de mest onder de vloer af te kunnen voeren. Het Besluit houders van dieren stelt eisen aan zowel de spleetbreedte als de balkbreedte van roostervloeren. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen betonnen roostervloeren en roostervloeren van ander materiaal zoals composiet of gietijzer.

Eisen aan de spleetbreedte van varkensroosters

Het Besluit houders van dieren stelt de volgende eisen aan de maximale spleetbreedte van varkensroosters:

  • 20 millimeter voor zeugen zonder biggen en gelten na dekking
  • 10 millimeter voor zogende zeugen met biggen (bij roostervloeren van beton)
  • 14 millimeter voor gespeende varkens (bij roostervloeren van beton)
  • 18 millimeter voor gebruiksvarkens (bij roostervloeren van beton)

Eisen aan de balkbreedte van varkensroosters

In tegenstelling tot de spleetbreedte moet de balkbreedte van een roostervloer voor varkens niet aan een maximale breedte voldoen, maar aan een minimale breedte. Volgens het Besluit houders van dieren moeten:

  • de balken van een betonnen roostervloer voor biggen en gespeende varkens minimaal 50 millimeter breed zijn
  • de balken van een betonnen roostervloer voor gebruiksvarkens, zeugen en gelten na dekking minimaal 80 millimeter breed zijn

Deze minimale balkbreedtes gelden alleen voor betonnen roostervloeren, en dus niet voor roostervloeren van bijvoorbeeld composiet of gietijzer.

Varkensroosters van Oostbeton: kwaliteit en flexibiliteit

Als veehouder kunt u niet van alle eisen en regels aan uw varkensschuur op de hoogte zijn. Daarvoor zijn er gewoon te veel en bovendien kunnen ze ook zomaar weer veranderen. Maar u kunt erop vertrouwen dat Oostbeton prefab betonnen stalelementen levert die aan alle eisen uit het Besluit houders van dieren en andere op de varkenshouderij van toepassing zijnde wet- en regelgeving voldoen. Voor die kwaliteit staan wij in.

Wij gaan niet alleen voor kwaliteit, maar ook voor flexibiliteit. Zo kunt u bij ons varkensroosters in de volgende breedtes bestellen:

Per breedte kunt u onze varkensroosters in verschillende lengtes en met verschillende spleetbreedtes krijgen. Onze kortste prefab betonnen varkensroosters zijn 600 millimeter en de langste 3600 millimeter. De keuzemogelijkheden binnen deze bandbreedte verschillen bij elk van de drie genoemde breedtes.

Met de prefab betonnen varkensroosters van Oostbeton kunt u de vloer van uw varkensschuur op maat samen laten stellen, rekening houdend met het gewicht van uw varkens, zeugen of biggen die de vloer moet kunnen dragen. De stroefheid van al onze varkensroosters is conform FSC 2000.

De voordelen van ons breedste varkensrooster (XL; 120 centimeter breed) zijn dat er minder kraanbewegingen nodig zijn om uw kelderdek dicht te krijgen, de kans op beschadigingen kleiner is en de roosters stabieler liggen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van prefab betonnen varkensroosters in uw stal? Of over andere toepassing van betonelementen op uw bedrijf? Neem contact op met Oostbeton voor een vrijblijvend adviesgesprek. Wij maken graag kennis met u!